Alt

Naročilo

Postopek naročanja

Naročilo storitve Foundation Medicine

Naročilo storitve Foundation Medicine je preprosto in priročno, 14-dnevni rok od prejema vzorca v laboratorij do izdaje poročila pa je primerljiv z manj obširnimi testi.1–3

Navodila za pripravo vzorcev

Primerni so vzorci, fiksirani s formalinom in vklopljeni v parafin (FFPE), vključno z odrezanimi vzorci na stekelcih4

Dva vzorca periferne krvi volumna 8,5 ml5                                                                                                
 

Periferna kri, aspirat kostnega mozga in vzorci tkiv FFPE z ≥ 20 % vsebnostjo tumorskih celic6
Dodaten test določanja PD-L1

Možnost naročila dodatnega testa določanja PD-L1 z IHK (imunohistokemijo)

Izraženost PD-L1 (na osnovi IHK) ne sovpada s tumorskim mutacijskim bremenom (TMB). Test izraženosti PD-L1 in status TMB se lahko medsebojno dopolnjujeta pri ustreznem načrtovanju zdravljenja raka z imunoterapijo.7–9 Test za določanje PD-L1 z IHK (imunohistokemijo) se lahko naroči dodatno.
Podpora strankam

Podpora strankam za zagotavljanje ustrezne oskrbe bolnikov

Zagotavljamo podporo, ki temelji na poglobljenem znanju, strokovnosti in predanosti. Želimo zagotoviti najvišjo raven oskrbe bolnikov z rakom.

IHK, imunohistokemija. PD-L1, ligand programirane celične smrti 1.
References
  1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed March 2019).
  2. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
  3. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
  4. FoundationOne®CDx Specimen Instructions, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/specimen (Accessed March 2019).
  5. FoundationOne®Liquid Specimen Instructions 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
  6. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
  7. Kamzi S. Presented at ESMO Immuno Oncology Congress 2017; Geneva, Switzerland: Poster no. 35P.
  8. Rizvi H et al. J Clin Oncol 2018; 36: 633–641.
  9. Hellmann MD et al. Cancer Cell 2018; 33: 843–852.e4.