Orange

 

 

 

Storitev za diagnostične, prognostične in napovedne vpoglede za uspešno načrtovanje zdravljenja hematoloških rakov in sarkomov.1

DNK in RNK  sekvenciranje    Sekvencira tako DNK kot RNK  in s tem izboljša občutljivost  zaznave translokacij in fuzij    1 > 400 genov,  TMB, MSI    Analizira > 400  genov, povezanih z rakom ter  poroča TMB in MSI 1
Naročilo

Naročilo FoundationOne®Heme

Sprejemljivi so vzorci periferne krvi, aspirati kostnega mozga, tumorsko tkivo, vklopljeno v parafin, v obliki blokov ali rezin, ali ekstrahirane nukleinske kisline. Za optimalno analizo morajo biti vzorci krvi in aspirati kostnega mozga prejeti v laboratorij Foundation Medicine en dan po odvzemu.2 Nekatere države morda trenutno ne morejo ponuditi storitve FoundationOne®Heme. Prizadevamo si doseči široko razpoložljivost storitve FoundationOne®Heme.

MSI, mikrosatelitna nestabilnost. TMB, tumorsko mutacijsko breme.
References
  1. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
  2. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).