Storitev obširnega genomskega profiliranja za solidne tumorje na osnovi vzorcev krvi.1,2
  

Klinična uporaba

Poveča morebitne možnosti zdravljenja z enim odvzemom krvi

FoundationOne®Liquid z enim odvzemom krvi omogoči obširno genomsko profiliranje v več kliničnih stanjih. Kadar je tumorskega tkiva dovolj, se uporabi FoundationOne®CDx. Kadar pa biopsija tkiva ni izvedljiva, ni dovolj tkiva za analizo in/ali obstaja sum na napredovanje bolezni, se lahko uporabi FoundationOne®Liquid.1,2
Geni in biološki označevalci

Analizira 70 genov in poroča visok status MSI

FoundationOne®Liquid uporablja metodo obširnega genomskega profiliranja in v enem testu zazna štiri glavne razrede genomskih sprememb v 70 genih ter poroča visok status MSI.1 Visoka specifičnost in občutljivost zagotavljata zaupanja vredno poročanje o genomskih spremembah.1

ctDNK

Pregleda krožečo tumorsko DNK (ctDNK)

V krvi bolnika z rakom se nahaja krožeča brezcelična DNK (cfDNK), sproščena iz zdravega tkiva in tumorskega tkiva (ctDNK). Ta DNK je izredno fragmentirana, najdemo jo v zelo majhnih količinah in se razlikuje med vrstami rakov in bolniki. FoundationOne®Liquid uporablja povečano ekstrakcijo ctDNK in natančno prepozna edinstvene fragmente ctDNK iz enega odvzema krvi.
Poglobljeno poročilo

Olajša sprejemanje kliničnih odločitev

Jasno in poglobljeno poročilo, ki olajša klinično odločanje glede na genomski profil bolnikovega tumorja ter z genomskim profilom povezanimi tarčnimi terapijami, imunoterapijami in kliničnimi raziskavami. Poročilo vključuje rezultate predhodnih testiranj Foundation Medicine, s čimer zagotavlja celosten pogled na razvoj tumorja.4

Naročilo

Naročilo FoundationOne®Liquid

Vas zanima, kako lahko FoundationOne®Liquid poveča možnosti morebitnega zdravljenja z enim odvzemom krvi?

*Zamenjave baz, insercije ali delecije, spremembe števila kopij in prerazporeditve genov. cfDNK, brezcelična DNK. ctDNK, krožeča tumorska DNK. MSI, mikrosatelitna nestabilnost.
References
  1. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
  2. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
  3. FoundationOne®Liquid Specimen Instructions 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
  4. Data on file: FoundationOne®Liquid Sample Report, 2018.