orange

Kako lahko uresničimo možnosti precizne medicine? 

Precizna medicina

Prehod na precizno medicino

Klinična praksa doživlja prehod v obdobje precizne medicine, kjer molekularni vpogledi omogočajo prilagoditev zdravljenja edinstvenemu genomskemu profilu bolnikovega tumorja.1–3 Zdravljenje raka postaja vse bolj zapleteno, saj odkrivamo vse več tarčnih genov, obenem pa narašča izbira možnosti zdravljenja.4–8 Leta 2017 je bilo v poznem stadiju razvoja več kot 700 molekul, od teh je bilo kar 90 % tarčnih zdravljenj.9 Če želimo obvladovati naraščajočo kompleksnost in uresničiti možnosti precizne medicine, je treba dopustiti razvoj klinične diagnostike in prilagoditi sprejemanje odločitev.4,10

Spoznanja o genomih

Zajemanje klinično pomembnih spoznanj o genomih

Poznamo štiri glavne razrede genomskih sprememb: zamenjave baz, insercije ali delecije, spremembe števila kopij genov in prerazporeditve genov. Ali so trenutni diagnostični pristopi sposobni identificirati vse te spremembe? Pri testiranju posameznih bioloških označevalcev z uporabo običajnih diagnostičnih metod, kot so PCR/IHK/FISH, in večgenskih NGS testov “vročih točk“ obstaja tveganje, da nekaterih genomskih sprememb, ki so lahko ključne za načrtovanje zdravljenja bolnika, ne zaznamo.4,11–13

Zapletena tumorska “podpisa“, kot sta tumorsko mutacijsko breme (TMB) in mikrosatelitna nestabilnost (MSI), lahko predstavljata pomembno dodatno informacijo, ki omogoča, da zdravljenje prilagodimo vsakemu posamezniku. MSI se je že izkazal za napovedni dejavnik odziva na imunoterapijo, TMB pa se uveljavlja kot morebitni biološki označevalec dodatne klinične koristi pri uporabi imunoterapije.14–19 Pomembno je vedeti, da sta TMB in MSI lahko učinkovito in pravilno določena le z uporabo obširnega genomskega profiliranja tumorskega genoma.14,15

Razvojni pristop

Razvoj diagnostičnih metod in kliničnega odločanja

V zadnjem času se zelo hitro razvijajo diagnostične metode, ki omogočajo tudi lažje klinično odločanje. Le tako lahko bolnikom zagotovimo uspešno zdravljenje z najnovejšimi inovativnimi zdravili. Takšen pristop:

✓   identificira klinično pomembne genomske spremembe in tumorske podpise,

✓   olajša klinično odločanje,

✓   načrt zdravljenja prilagodi vsakemu bolniku posebej.

Obširno genomsko profiliranje je pomembno, saj bolnikom omogoča morebiten dostop do najnovejših inovativnih zdravljenj.1,10,20

“Skupina strokovnjakov NCCN priporoča obširno molekularno profiliranje (znano tudi kot precizna medicina)”

NCCN smernice zdravljenja nedrobnoceličnega raka pljuč, 201820

“Večkratni paneli za sekvenciranje genov imajo, če so na voljo, prednost pred testi posameznih genov. S tem se lahko ugotovijo dodatne možnosti zdravljenja, ne le zdravila, usmerjena na EGFR, ALK, BRAF in ROS1.”

Potrditev skupine ASCO: smernic CAP/IASLC/AMP za zdravljenje pljučnega raka, 201821,22

AMP, Združenje za molekularno patologijo (Association for Molecular Pathology). ASCO, Ameriško združenje za internistično onkologijo (American Society of Clinical Oncology). CAP, Zveza ameriških patologov (College of American Pathologists). FISH, fluorescentna in situ hibridizacija. IASLC, Mednarodno združenje za proučevanje raka pljuč. IHK, imunohistokemija. MSI, mikrosatelitna nestabilnost. NCCN, National Comprehensive Cancer Network. NGS, sekvenciranje naslednje generacije. NDRP, nedrobnocelični rak pljuč. PCR, verižna reakcija s polimerazo. TMB, tumorsko mutacijsko breme.
References
 1. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
 2. Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015; 2: 779–780.
 3. Mansinho A et al. Expert Rev Anticancer Ther 2017; 17: 563–565.
 4. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 5. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 6. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388: 1012–1024.
 7. Baumgart M. Am J Hematol Oncol 2015; 11: 10–13.
 8. Chakravarty D et al. JCO Precis Oncol 2017; doi: 10.1200/PO.17.00011. 
 9. Global Oncology Trends Report 2018. Report by IQVIA Institute for Human Data Science. Available at: https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/global-oncology-trends-2018.pdf (Accessed March 2019).
 10. Gagan J, Van Allen EM. Genome Med 2015; 7: 80.
 11. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.
 12. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 13. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 14. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9: 34.
 15. Goodman AM et al. Mol Cancer Ther 2017; 16: 2598–2608.
 16. Le DT et al. N Engl J Med 2015; 372: 2509–2520.
 17. Johnson DB et al. Cancer Immunol Res 2016; 4: 959–967.
 18. Rizvi H et al. J Clin Oncol 2018; 36: 633–641.
 19. Hellmann MD et al. N Engl J Med 2018; 378: 2093–2104.
 20. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Non-Small Lung Cancer. V.5.2018, 2018. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/recently_updated.aspx (Accessed March 2019).
 21. Kalemkerian GP et al. J Clin Oncol 2018; 36: 911–919.
 22. Lindeman NI et al. J Mol Diagn 2018; 20: 129–159.